Reţeaua asistenţilor maternali

Fundatia Mara furnizeaza servicii sociale din anul 2001, in prezent fiind acreditata ca furnizor privat de servicii sociale in baza Deciziei nr 826 din 22.05.2014 a Ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
In calitatea sa de furnizor privat acreditat de servicii sociale, Fundatia Mara furnizeaza servicii de ocrotire a copilului prin Reteaua proprie de asistenti maternali.

Durata de funcţionare: nedeterminată începând din anul 2001
Licenta: nr 5221/2016 emisa de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

Beneficiari: Copii orfani sau separati temporar sau definitiv de familia naturala din judeţul Hunedoara.
Obiectiv: Asigurarea condiţiilor pentru dezvoltarea normală a personalităţii si integrarea sociala a copiilor orfani sau separati temporar sau definitiv de familia naturala din judeţul Hunedoara.

Activităţi desfăşurate în cadrul serviciului social:
* Activitati administrative: Cazare pe perioadă determinată (temporară), Acordare masă (3 mese/zi), Preparare hrană caldă, Menaj: spălătorie, uscătorie, Întreţinere
* Asistenţă socială: Diagnoză socială, Elaborare plan de intervenţie / de asistenţă şi îngrijire, Îndrumare către alte servicii, Consiliere socială, Informare, Suport emoţional, Management de caz, monitorizare cazuri sociale, supervizare activităţi de asistenţă socială
* Îngrijire personală: Ajutor efectuare activităţi de bază ale vieţii zilnice, Ajutor efectuare activităţi instrumentale ale vieţii zilnice
* Educare şi formare: Supraveghere pedagogică, Educare copil 0-3 ani, Educare pentru abilităţi de viaţă independentă, Educare pentru inserţie / reinserţie în familie şi comunitate, Educare pentru integrare / reintegrare socială, Facilitare acces la educaţie generală, Facilitare acces la formare profesională
* Socializare, activităţi culturale şi de petrecere a timpului liber

Capacitate:
26 Asistenti Maternali Profesionisti;
37 copii copii orfani sau separati temporar sau definitiv de familia naturala


Flag Counter