Proiecte in derulare

Titlul proiectului:
Ai carte! Ai parte!

Localizare: municipiile Deva si Hunedoara, județul Hunedoara, Romania

Durata: Pe parcursul anului scolar (Proiectul se reia la inceputul fiecarui an scolar pentru un grup nou de copii.)

Obiectivul general: prevenirea abandonului școlar la nivelul elevilor apartinand grupurilor vulnerabile din localitatile Deva si Hunedoara.

Parteneri:

* Scoala Gimnaziala Nr 1. Hunedoara
* Liceul de Arte „Sigismund Toduta” Deva

Justificare: Una dintre cele mai acute probleme cu care se confruntă învățământul din țara noastră este abandonul școlar, fenomen care generează efecte negative la nivel de individ și asupra întregii societăți. Motivația abandonului școlar, potrivit cercetărilor statistice în domeniu, o reprezintă, cel mai frecvent, situația economică precară, mediul familial dezorganizat, exodul părinților în străinătate și lipsa locurilor de muncă atractive pentru tineri (Institutul Național de Statistică). Rata abandonului școlar în România este de 18, 1%.
În județul Hunedoara rata abandonului scolar este peste media la nivel national, în fiecare an un numar semnificativ de elevi abandonand învăţământul din cauză că părinţii nu mai au bani să-i poată trimite la cursuri.

Beneficiari:

* 15 copii școlari din municipiul Deva, cu vârsta cuprinsă între 7 și 11 ani care se află într-o situație de vulnerabilitate, cu risc de părăsire timpurie a școlii
* 15 copii școlari din municipiul Hunedoara, cu vârsta cuprinsă între 7 și 11 ani care se află într-o situație de vulnerabilitate, cu risc de părăsire timpurie a școlii

Activităţi care stau la baza atingerii obiectivelor proiectului:

* Asigurarea unui set de imbracaminte, incaltaminte, rechizite la intrarea in proiect
* Asigurarea unei mese zilnice fiecărui elev care participa la activitatile scolare
* Activități de pregatire a lectiilor si recuperare a intarzierilor identificate (4 ore / saptamana )
* Consiliere socială și educationala, informare și suport pentru familiile copiilor

Rezultate aşteptate:

* 30 elevi de la Scoala Gimnaziala nr 1 Hunedoara si de la Liceul de Arte „Sigismund Toduta” Deva finalizeaza cursurile anului scolar in care au fost sustinuti

Finantarea proiectului:

* Donatii si sponsorizari realizate de agentii economici de pe raza municipiilor Deva si Hunedoara in baza Legii 32/1994 cu modificarile si completarile ulterioare.
* Donatii si sponsorizari individuale ale diverselor persoane fizice doritoare
* Directionarea a 2% din impozitul pe venit de catre persoane fizice interesate.


Flag Counter