Istoric

Pentru atingerea obiectivelor sale, de la înfinţare până în prezent, Fundatia Mara a iniţiat şi derulat proiecte şi a creat servicii care să vină în întâmpinarea nevoilor specifice fiecărei categorii de beneficiari – copii, tineri şi parinti care se confruntă cu dificultăţi de adaptare şi integrare socială, şcolară sau profesională.

PROIECTE IMPLEMENTATE IN PERIOADA 2009-2015

1. Denumire proiect: Dezvoltarea profesionala a somerilor si persoanelor in cautarea unui loc de munca din Centru si Vest
Perioada: Aprilie 2014 – Decembrie 2015
Grup ţintă: someri si persoane in cautarea unui loc de munca din judetele Hunedoara si Alba
 Obiective: imbunatatirea capacitatii de ocupare si a calitatii resurselor umane din zone urbane si rurale din regiunile Vest si Centru, judete Hunedoara si Alba prin participarea persoanelor grup tinta din aceste zone la programe integrate in vederea facilitarii acesului la ocupare in domenii de interes pe piata muncii in domeniul tertiar cat si prin sprijin in initierea de activitati independente
 Finanţator: FSE prin POSDRU 2007-2013 , Axa 5, DMI 5.1

2. Denumire proiect: LIN 2013 – Libertate prin integrare
Perioada: Mai 2014 – Decembrie 2015
Grup ţintă : persoane aflate in detentie
Obiective: Facilitarea accesului la ocupare pentru persoanele care apartin grupurilor vulnerabile din judetul Hunedoara.
 Finanţator: FSE prin POSDRU 2007-2013 , Axa 6, DMI 6.2

 3. Denumire proiect: Sanse egale si respect pentru femeile din Hunedoara – SER
Perioada: Mai 2014 – octombrie 2015
Grup ţintă : femei in dificultate
Obiective: Imbunatatirea accesului si a participarii pe piata muncii a femeilor in dificultate din judetul Hunedoara
Finanţator: FSE prin POSDRU 2007-2013 , Axa 6, DMI 6.3

 4. Denumire proiect: Şi noi vrem să învăţăm
Perioada: August 2010 – Iulie 2012
Grup ţintă : elevi cu risc de părăsire a şcolii şi tineri care au părăsit şcoala înainte de absolvirea învăţământului minim obligatoriu
Obiective: Prevenirea abandonului şcolar şi reintegrarea şcolară în vederea absolvirii învăţământului minim obligatoriu a persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala.
Finanţator: FSE prin POSDRU 2007-2013 , Axa 2, DMI 2.2

5. Denumire proiect: O şansă în plus.
 Perioada: decembrie 2010 – august 2012
 Grup ţintă : 500 persoane care se încadrează în una din categoriile: şomeri, şomeri de lungă durată, şomeri peste 45 ani, şomeri tineri.
 Obiective: Creşterea şanselor şi îmbunătăţirea capacităţii de ocupare
Finanţator: FSE prin POSDRU 2007-2013 , Axa 5, DMI 5.1

6. Denumire proiect: E şansa ta! Califică-te.
Perioada: august 2011 – mai 2013
Grup ţintă : personal angajat în domeniul comertului si al panificaţiei şi produselor de patiserie, care nu dispune de o calificare certificată în domeniu sau care doreşte să treacă la un nivel superior de calificare.
 Obiective: formarea profesională şi certificarea competenţelor pentru 224 persoane
Finanţator: FSE prin POSDRU 2007-2013 , Axa 2, DMI 2.3

7. Denumire proiect: Să rămânem în şcoală
Perioada: aprilie 2009 – octombrie 2010
 Grup ţintă: elevi cu risc de părăsire a şcolii şi tineri care au părăsit şcoala înainte de absolvirea învăţământului minim obligatoriu
 Obiective: reintegrarea şcolară în vederea absolvirii învăţământului minim obligatoriu
Finanţator: FSE prin POSDRU 2007-2013 , Axa 2, DMI 2.2

8. Denumire proiect: Şi eu mă calific
Perioada: septembrie 2009 – noiembrie 2010
Grup ţintă : personal angajat în domeniul producţiei de tâmplărie PVC, care nu dispune de o calificare certificată în domeniu.
Obiective: formarea profesională şi certificarea competenţelor pentru 100 persoane
Finanţator: FSE prin POSDRU 2007-2013 , Axa 2, DMI 2.3

9. Denumire proiect: Şi noi vrem să muncim
Perioada: decembrie 2009 – februarie 2011
 Grup ţintă: tinerii infectaţi HIV –SIDA din judeţul Hunedoara
Obiective: creşterea şanselor de integrare socio-profesională a persoanelor aparţinând grupului ţintă
Finanţator: FSE prin POSDRU 2007-2013 , Axa 6, DMI 6.1.

 PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN PERIOADA 2000-2008

1. Crearea Centrului de integrare socio-profesională pentru tinerii cu deficienţe mentale proveniţi din centrele de plasament din judeţul Hunedoara
Perioada: 2002-2004
Parteneri: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Finanţator : FRDS
Scop: Formarea unei conduite adaptative pentru tinerii cu deficienţă mentală din judeţul Hunedoara, identificarea unui loc de muncă şi a unei locuinţe în mediul rural pentru tinerii cuprinşi în proiect.
Beneficiari: 15 tineri cu deficiente  mentale proveniti din centrele de plasament

2. Reţeaua de suport în familie a copiilor cu dizabilităţi
Perioada: acest program a început în anul 2001 şi este  în desfăşurare
Scop: Dezinstituţionalizarea, prevenirea instituţionalizării şi reintegrarea familială a copiilor cu dizabilităţi din judeţ, integrarea şcolară şi responsabilizarea familiei naturale în vederea asigurării unui mediu sigur copiilor.
Beneficiari: copii cu dizabilităţi instituţionalizaţi sau cu risc de instituţionalizare din judeţul Hunedoara şi familiile lor.
Parteneri: Fundaţia SERA România, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara

3.  Centrul de Acompaniere pentru copiii seropozitivi din Valea Jiului
Perioada: 2002-2003
Scop: îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru copiii seropozitivi, cu situaţii familiale dificile, probleme medicale grave şi respinşi de comunitate.
Parteneri: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Spitalul de Urgenţă Petroşani şi Centrul de Pedagogie Curativă  Simeria
Finanţator: Uniunea Europeană prin programul Phare Acces 1999

4.  Dezvoltare organizaţională
Perioada: 2003-2004
Scop: Adaptarea structurilor de conducere si execuţie ale Fundaţiei la cerinţele nivelului de dezvoltare atins, şi regândirea obiectivelor şi a planului strategic al Organizaţiei.
Finanţator: Fundaţia Principesa Margareta a României

5. Ocrotirea copilului cu dizabilităţi în familii de Asistenţi Maternali Profesionişti
Perioada: 2002 – 2003
Scop: Dezinstituţionalizarea şi asigurarea condiţiilor pentru dezvoltarea normală a personalităţii pentru un număr 10 de copii cu dizabilităţi din judeţul Hunedoara
Parteneri: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Finanţator: SERA România, Consiliul Judeţean Hunedoara – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

6. Dezvoltarea reţelei proprii de asistenţi maternali profesionişti
Perioada: 2003-2004
Scop: Dezvoltarea reţelei de asistenţi maternali, dezinstituţionalizarea şi asigurarea condiţiilor pentru dezvoltarea normală a personalităţii pentru un număr 15 de copii cu dizabilităţi din judeţul Hunedoara.
Parteneri: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Fundaţia SERA România
Finanţator: USAID – World Learning prin programul ChildNet
Reţeaua de asistenţi maternali creată şi dezvoltată prin cele două proiecte funcţionează şi în prezent cu rezultate foarte bune în ceea ce priveşte evoluţia copiilor aflaţi în plasament.

7. Acordarea de suplimente nutritive pentru copiii seropozitivi din Judeţul Hunedoara
Perioada: 2004
Scop: îmbunătăţirea nivelului de viaţă a copiilor seropozitivi din Valea Jiului
Parteneri: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara
Finanţator: Fundaţia Principesa Margareta a României

8.  Parteneriat pentru o mai bună integrare şcolară şi socială a copiilor cu deficienţe mentale şi asociate din judeţul Hunedoara.
Perioada: 2004
Scop: Definirea unui cadru teoretic şi metodologic de acţiune comun partenerilor furnizori de servicii sociale şi realizarea unui parteneriat între furnizorii de servicii pentru dezvoltarea unui sistem de comunicare care să permită respectarea drepturilor fundamentale ale copiilor cu deficienţă mentală şi handicapuri asociate din judeţul Hunedoara  şi care să ducă în final la o mai bună integrare şcolară şi socială a acestora.
Parteneri: Primăriile celor 14 localităţi urbane ale judeţului prin serviciile sociale de la nivelul acestora; Şcolile generale cu clasele în care sunt înscrişi copii cu deficienţă mentală;
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara (serviciul “Evaluare complexă”, serviciul “Ocrotire rezidenţială”, serviciul “Alternative de tip familial”);
Asociaţia Hans Spalinger –Simeria;
Asociaţia Langdon Down 2000 – Deva;
Asociaţia Umanitară Renaître Orăştie.
Finanţator : Ambasada Regatului Ţărilor de Jos, Programul MATRA

9. Dezvoltarea compartimentului de fundraising şi comunicare al Organizaţiei
Perioada: 2004
Scop: Crearea structurii comunicaţionale a organizaţiei în vederea asigurării unei imagini pozitive a acesteia în concordanţă cu misiunea şi realizările sale, crearea condiţiilor pentru demararea programului de strângere de fonduri la nivelul organizaţiei
Finanţator: Fundaţia Principesa Margareta a României

10. Operaţionalizarea Centrului Judeţean de Prevenire şi Consiliere Antidrog Deva
Perioada: 2003 – 2004
Scop: Sensibilizarea tinerilor vis-à-vis de efectele negative ale consumului de droguri şi creşterea capacităţii de intervenţie a Centrului Judeţean de Prevenire şi Consiliere Antidrog din Deva
Parteneri: Inspectoratul Judeţean de Poliţie Hunedoara,  Centrul Judeţean de Prevenire şi Consiliere Antidrog,  DGASPC Hunedoara
Finanţator: Uniunea Europeană prin Programul Phare Access 2001

11. Dezvolatarea sistemului de servicii alternative pentru copii cu deficienţe auditive din judeţul Hunedoara
Perioada: 2004- 2006
Scop: Dezvoltarea serviciilor sociale pentru copiii cu deficienţe de auz din judeţul Hunedoara, reintegrarea familială şi prevenirea instituţionalizării acestor copii.
Parteneri: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara Centrul de Pedagogie Curativă Simeria Veche
Finanţator:  USAID/World Learning , Program ChildNet

12. Centrul pentru acompanierea familiilor care au în îngrijire copii cu sindrom Langdon Down din judeţul Hunedoara – C.A.L.D.
Perioada: 2004- 2006
Parteneri: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara Centrul de Pedagogie Curativă Simeria Veche
Finanţatori: Programele Phare
Scop: Susţinerea incluziunii sociale a persoanelor sau grupurilor marginalizate sau care se găsesc în riscul de a fi marginalizaţi economic, social sau politic.
Crearea Centrului pentru acompanierea familiilor care au în îngrijire copii cu sindrom Down din judeţul Hunedoara în primele trei luni de derulare a proiectului.
Reducerea riscurilor de marginalizare pentru cel puţin 70 % dintre beneficiari până la finalul poiectului.Creşterea capacităţii de implementare a proiectelor şi dezvoltare a serviciilor de către organizaţiile partenere, până la finalul proiectului.


Flag Counter